KREALOGENGrafisk design
er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet. F.eks brosjyrer, plakater, foldere, visittkort magasin og logo.
Trykkeri
Vi benytter oss av skandinavias mest omfattende samling av grafisk produksjonsutstyr, med fullt miljøfokus. Trykk dine egne filer hos oss.
Bildebehandling..
er å forandre et originalfoto slik at det får et nytt innhold og betydning, dette er mye brukt i reklamen. Jeg fikser også opp gamle bilder
Prosess & pris
Krealogen hjelper deg gjennom hele prosessen. Fra idé til ferdig trykksak. Krealogen opererer med noen av landets laveste priser på design og trykk.