Krealogen

Velkommen til Krealogen

Frilans grafisk designer

Krealog betyr kreativ kommunikasjon.
Kommunikasjon handler om formidling mellom mennesker, og kreativitet handler om å
skape. All skapelse følger en tre-trinns prosess: Tanker, ord og handling.
Først kommer tanken, en idé, med ord blir tanken til virkelighet, og sammen får vi det ut i handling. Krealogen hjelper deg å formidle ditt budskap til mottaker gjennom tekst, bilder og grafiske elementer.

Ta gjerne kontakt, for oppdrag eller spørsmål.
Hilsen Stian